Turn

Turn er et lavterskel aktivitetstilbud for jenter og gutter fra 1.-10. klasse i Vågåhallen. Treningene er hver mandag fra uke 41 og varer fram til påske. Yngste gruppen er fra kl. 17.30-18.30 og eldste gruppe fra kl. 18.30-19.30. Gruppeinndelingen bestemmes ut i fra antall påmeldte.

Reklame