Trenar/lagleiar fotball

Vi set stor pris på at nettopp du vil vera med å skape idrettsglede, meistring og ein trygg, sosial arena for våre ungar i Vågå.

Informasjonsheftet for fotballtrenarar finn du her.

Informasjonsheftet for lagleiarar finn du her.

Retningslinene for trenarar og lagleiarar finn du her.

Politiattestordninga
I medhald av politiattestordninga frå Norges idrettsforbund skal alle trenarar og lagleiarar i Vågå IL, som er over 15 år, fremvise gyldig politiattest. Søknadsskjema og framgangsmåte finn du her.

Reklame