Turngruppa

Styret:

Leder/: Joachim Nyhus

Nestleder: Yvonne Nyhus-Bakke

Medlem: Hanne-Kari Bakke

Funksjonsbeskrivelser:

Leder
  • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
  • Styremedlem i hovedlaget.
  • Avholde årlig møte i starten av februar før årsmøtet i hovedlaget.
  • Overordnet ansvar for videreutvikling av strategi og planer i gruppen.
  • Delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmene og følge dem opp.
Økonomiansvarlig/Nestleder
  • 2. signatur/godkjenner av fakturaer i nettbanken.
  • Stedfortreder for leder, både på møter i undergruppen og i hovedlaget.
  • Delta som trener på turntreningene.
Hovedtrener
  • Ansvarlig for det sportslige innholdet på treningene og lede treningene.
Reklame