Skigruppa

Styret:

Leiar:                                                         Gunnar Vestad       gunnar.vestad@aktimed.no

Skisamarbeid Norddalen:                         Jo Øien

Samarbeid Tessand IL/grannekarusell:     Randi Hammer

Valkomité:

Leiar:                                                Ingrid Amrud         ingrid.amrud@vagaskulane.no

Organisasjonskart:

Orgkart ski

Funksjonsbeskrivelser:

Leder/Sportslig leder
 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Styremedlem i hovedlaget.
 • Avholde årlig møte i starten av februar før årsmøtet i hovedlaget.
 • Overordnet ansvar for videreutvikling av strategi og planer i gruppen.
 • Delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmene og følge dem opp.
 • Kontakt med media i samråd med daglig leder.
 • Fastsette agenda for trenerforum og leder møtene.
 • Overordnet ansvar for sportslig plan for skigruppa.
 • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Nestleder/Kommunikasjon
 • Stedfortreder for leder både på møter i undergruppen og i hovedlaget.
 • Ansvarlig for utsending av informasjon på hjemmesiden og Facebook.
 • Hovedansvarlig for Byttehelgen.
 • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Grannekarusellen/Samarbeid Tessand
 • Bemanning karusellrenn (tirsdager) på Mån.
 • Delta på planleggingsmøte for Grannekarusellen.
 • Hovedansvar for gjennomføring av Vågå IL sitt renn i Grannekarusellen.
 • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Skisamarbeid Norddalen
 • Delta på styremøter for skisamarbeidet Norddalen.
 • Være Vågå IL sin representant i samarbeidet med Lalm IL og Heidal IL om treninger på Heidalsskogen.
 • Funksjonær under Lemonsjørennet.
Økonomiansvarlig
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter om tilstand.
 • Betale og 1. signatur av fakturaer i nettbanken.
 • Funksjonær Lemonsjørennet.

Andre verv

Heimfjelløpet
 • Ansvarlig for gjennomføringen av Heimfjelløpet.
Reklame