Håndballgruppa

Styret:

Leder:                                        Anita Hølmo              ahoelmo@gmail.com

Nestleder:                                 Mona Flatum Moen

Sportslig leder:                         Oda Damstuen

Kampkoordinator:                    Eva Amalie Valseth

Økonomiansvarlig:                  Ola Iver Røe

Leder arbeidsutvalget:             Viktorija Staniueninen

Andre verv:

Dommerkoordinator:              Solveig Snerle

Arbeidsutvalget:

Valgkomiteen:

Leder:                           Tora Sandbu

Organisasjonskart:

orgkart håndball

Funksjonsbeskrivelser:

Leder
 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Styremedlem i hovedlaget.
 • Avholde årlig møte i starten av februar før årsmøtet i hovedlaget.
 • Overordnet ansvar for videreutvikling av strategi og planer i gruppen.
 • Delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmene og følge dem opp.
 • Håndballavslutning og sosial sammenkomst for trenere og styret.
 • Kontakt med media i samråd med daglig leder.
 • Holde seg orientert vedreiende prosjekter og andre tiltak håndballgruppa kan søke midler til.
 • Ansvarlig for overganger.
 • Delta på møte om fordeling av halltider i Vågåhallen.
 • Rullerende hallansvar.
Nestleder
 • Stedfortreder for leder både på møter i undergruppen og i hovedlaget.
 • Oppfølging av fakturering og betaling av spillerlisens.
 • Rullerende hallansvar
Sportslig leder
 • Oppfølging av trener-/spillerutvikler.
 • Oppfølging av sportslig plan.
 • Rekruttere nye trenere og beholde nåværende trenere.
 • Oppstartsmøte nye lag.
 • Ved behov delta på foreldremøter med gjennomgang av sportslig plan sammen med trenerne for hvert lag.
 • Ansvar sportslig innhold håndballskolen.
 • Rullerende hallansvar.
Økonomiansvarlig
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter om tilstand.
 • signatur på fakturaer i nettbanken.
 • Rullerende hallansvar.
Leder AU (arbeidsutvalget)
 • Lede kioskutvalget.
 • Innkjøp varer kiosk og håndballskolen.
Kampkoordinator
 • Oppsett av alle kampene i Vågåhallen. Samarbeide tett med dommerkoordinator.
 • Ansvar for sekretariatet under hjemmekamper og kamprapport. Daglig leder henter kamprapport etter hver kamp og rapporterer til kretsen. Daglig leder setter opp bemanningslisten.
 • Ansvar for å omberamme kamper.
 • Rullerende hallansvar.

Andre verv

Dommerkoordinator
 • Rekruttering av nye dommere.
 • Kontakt med håndballkretsen angående kursene barnehåndball og dommertrinn 1.
 • Dommeroppsett for Isbjørnserien og aktivitetsserien.
 • Oppfølging av dommerne, både barnehåndball og dommer 1.
AU (arbeidsutvalget)
 • Drive kiosken i Vågåhallen.
 • Ansvarlig for servering under andre arrangementer i regi av Vågå IL håndball, som håndballskolen, Vågåcupen og trener-/dommerkurs.
Reklame