Kontakt oss

Postadresse: Postboks 19, 2684 Vågå

Besøksadresse: Vågå kulturhus (2. etasje)

E-post dagleg leiar: post@vagail.no

Tlf. dagleg leiar: 951 18 516

Kontaktinformasjon til leiarane i de ulike undergruppene finns under fana for kvar idrett.