Klubbrenn/skileik (Mån)

Hurra! Kvar tysdag frå 7. januar til og med veka før påske arrangerar Tessand Idrettslag og Vågå IL skigruppa klubbrenn i skileikanlegget på Mån. Før og etter rennet er det moglegheit for å drive skileik i anlegget med ski eller akebrett. Gratis kveldsmat for alle deltakarar i klubbhuset etter rennet – og enkel kafé med sal av kaffe og biteti.

Utstyr: Har du ikkje eiga skiutstyr er det kjøpt inn nytt skiutstyr for utlån i klubbhuset – komplett med sko, stavar og ski. Dette er kostbart utstyr, og skia skal kun brukast under rennet. Dette er ikkje ski som skal brukast i leik. Leverast inn att etter at du har gått rennet. Vi ønskjer å ta godt vare på skia slik at dei held lenge!

Deltakarar: Alle er velkomen – inkludert vaksne og skiløparar busett i andre kommunar enn Vågå.

Kuldegrense: – 15 grader. Evt avlysing vil bli varsla i arrangementet her på Facebook.

Alder: 2 til 100 år.

Påmelding i klubbhuset på Mån: Kl. 17.45-18.15 kvar rennkveld.

Start renn: 18.30. Presis!

Startkontingent: 40,- pr. renn eller 350,- for sesongkort. NB! Kun kontantbetaling eller VIPPS for påmelding og i kafeen.

OBS! Alle deltakere må betale medlemskontingent i sitt idrettslag.

Velkomen til små og store skivener!

For å få til disse skirennene må vi gjøre det på dugnad. Det vil derfor etter hvert komme ei liste med hvem som har ansvar hver gang. Denne lista blir lagt ut på Facebook.

KLUBBMEISTARSKAPET blir den 3. mars, vanleg renn i vinterferien.

Følg med på våre facebook- og heimesider, eller ring:

Tessand IL: 41622804  –   Vågå IL: 91313742

Reklame