Grannekarusellen

DATOSTILARTARRANGØRTID
Onsdag 15.01FristilLom19:00
Onsdag 22.01Stafett (fristil)Tessand19:00
Onsdag 05.02KlassiskSjårdalen19:00
Onsdag 19.02FristilSel19.00
Søndag 08.03Skicross (Fellesstart)Skjåk(Botn)12:00
Onsdag 11.03Stafett(sprint klassisk)Lalm/Heidal(Heidalsskogen)18:30
Onsdag 18.03Skicross+premieutdelingVågå (Mån)18:00

Aldersgrense klasse 8 år og oppover.

Påmeldingsfrist 30 min. før start. For stafett, og skicross: seinast kl. 20.00 kvelden før til kontaktpersonane.

Påmelding Sel:  http://www.sel-ski.no/påmelding

Påmelding Lom: http://lom-idrett.no/ski/

Stafett Tessand (Mån) og Heidalskogen:

To på kvart lag.

8-10 år: Kan blanda lag. Elles inndelt i 11-12 år, 13-14 år og 15 år og eldre, gut- og jenteklasser. Lag med båe kjønn går i gut-/herreklassa.

Renn Skjåk:

”Familiedag” med grilling etter rennet. Skjåk ordnar med grill.

Kuldegrense 15 grader. Varsel om avlysing blir sendt til kontaktpersonane.

Premiering:  Alle som deltar på 2 renn får liten premie. Alle som deltar på minst 4 renn får stor premie. Skicross-rennet tel ikkje som eiga renn i karusellen, men det er premieutdeling for heile karusellen etter at rennet er slutt. Alle som går minst 3 renn(inkludert skicross) er også med i trekninga av to gåvekort â 1000 kr.

Ansvarleg klubb for premiering i 2020 er Tessand IL.

Startkontingent kr. 40,- pr. deltakar individuelle renn, kr. 70,- pr. lag stafett. Kontingent blir betalt i etterkant ved at arrangøren sender resultatliste og oversikt over kor mykje kvar klubb skal betale til kontaktpersonane. Betaling må skje snarast mogleg etter at resultatlista er sendt ut.

Kontonr. 20852786540

Kontaktpersonar i klubbane med telefon og e-postadresse.

Lalm IL:             Kirsten Bråten:   91197084,  kirstenbraaten@outlook.com

Heidal IL:           Torstein Vollen:  48110556,  torstein@heidallaft.no

Sjårdalen IL:      Øystein Bakke:   90779866, estinb@gmail.com

Vågå IL:            Ingrid Amrud:     91313742, ingrid.amrud@vagaskulane.no

Tessand IL:        Eva Vistekleiven: 94988894, evistek@frisurf.no

Lom IL:             Peder Sperstad: 98230731, peder@sperstad.net

Skjåk IL:            Åste Einbu Gudbrandsen, 95231457, aeg@lom.kommune.no

Sel IL:               Arne Sagdalen: 99623015,  sagda@online.no

Garmo IL:          Thorstein Steinehaugen: 91718032, tsteinehaugen@hotmail.com

Bøverdalen IL:    Amund Mundhjeld: 46831593, amund@raubergstulen.no

Kasserar:           Per Ekre, 958 26 661 perekre@bbnett.no

 

Reklame