Sakliste årsmøte Vågå idrettslag 8. mars

1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding 2022 3. Regnskap 2022 med kontrollkomiteens beretning. 4. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 5. Budsjett 2023 6. Innkomne saker 7. Oppdatering av vedtekter jfr. Norges Idrettsforbund 8. Valg Årsmøte finner sted i Vågå næringspark (ysteriet) den 8. mars kl …

Fortsett Sakliste årsmøte Vågå idrettslag 8. mars

Reklame

Nye prisar medlemskontigent

På årsmøtet vart det vedteke ny medlemskontigent: Barn under 12 år: 50,-Enkeltmedlem: 150,-Familie: 300,- Prisane vil vere oppdatert i systemet torsdag 24. mars. Det vil bli delt ein link på Facebook, på nettsida og sendt ut til alle undergruppene når det er klart for innmelding.

Årsmøte onsdag 16.3

Onsdag 16. mars kl. 18 vert det årsmøte i Vågå idrettslag på kommunestyresalen. Saksliste:1) Velkomen.2) Velge møteleiar, sekretær og protokollunderskrivare.3) Godkjenne innkalling og saksliste.4) Årsmelding 2021.5) Reknskap 2021, med kontrollutvalets beretning.6) Forslag medlemskontigent 2022.7) Sportsleg plan.9) Budsjett 2022.9) Val. Det vert servert kaffe og biteti. Velkomne!