Tilsette

Kontaktinformasjon:

Dagleg leiar:        Julie Rennesund

Tlf.:

E-post:                post@vagail.no

Arbeidsområder:

 • Organisering av lagets driftsoppgaver, herunder regnskap, dugnader og kioskdrift.
 • Fordeling av halltider.
 • Videreutvikle idrettslagets egne arrangementer.
 • Merkevarebygging, dvs. markedsføring og plassering av idrettslaget i lokalbefolkningens bevissthet.
 • Kommunikasjon med særforbund, idrettsrådet, kommune, idrettskretsen med flere.
 • Ansvarlig for inngåelse og oppfølging av sponsor- og utstyrsavtaler.
 • Jobbe for økte inntekter, som kan bidra til å sikre oppnåelse av sportslige mål i henhold til styrets vedtatte strategi.
 • Ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering.
 • Første signatur ved betaling av fakturaer i hovedlaget og for undergruppene.
 • Fakturering av medlemskontingent og treningsavgift, samt egenandeler.
 • Overordnet ansvar for koordinering av frivillige og dugnadsgrupper.
 • Kamp- og dommeroppsett fotball. Oppsett ansvarsfordeling håndballkamper.
 • Innhenting av dommerskjema (fotball og håndball) og kamprapport (håndball).
 • Sende ut påmeldingsskjema for fotballsesongen, håndballsesongen og turnsesongen på skolene. Registrere påmeldinger.
 • Ansvarlig for gjennomføring av foreldremøter.
 • Innsamling av lagslister inkludert navn og kontaktinfo til trenere og oppmenn.
 • Påmelding av lag til serie og cuper.
Reklame