Aktivitetstilbud

Informasjon:

Turn er et lavterskel aktivitetstilbud for jenter og gutter fra 1.-10. klasse i Vågåhallen. Treningene er hver mandag fra uke 41 og varer fram til påske. Yngste gruppen er fra kl. 17.30-18.30 og eldste gruppe fra kl. 18.30-19.30. Gruppeinndelingen bestemmes ut i fra antall påmeldte.

For at treningene skal bli best mulig for ungene er det ønskelig at foreldre hjelper til med oppvarming eller rydde ut og inn utstyr. Oppgavefordeling vil bli sendt ut i forkant. I tillegg setter vi stor pris på om noen ønsker å være hjelpetrener. Nødvendig kursing vil bli gitt.

Treningsavgift:

Treningsavgift for hele sesongen uansett årsklasse er 350,-. Deltakelse krever også medlemsskap i Vågå IL

Påmelding:

På grunn av plassbegrensning krever deltakelse påmelding før hver sesong. Påmelding før neste sesong åpner i slutten av august og informasjon vil bli delt ut på skolene og lagt ut på hjemmesiden.

 

Reklame